Skilvirkari rekstur og þekkingartap minnkað

Undirskrift samstarfssamnings

Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, stjórnarformaður FKA, Brynja Guðmundsdóttir, forstjóri AZAZO, og Hrafnhildur Hafsteinsdóttir, framkvæmdastjóri FKA.


Reykjavík, 1. febrúar 2017  – Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, stjórnarformaður Félags kvenna í atvinnulífinu (FKA) og Brynja Guðmundsdóttir, forstjóri AZAZO, undirrituðu í dag samstarfssamning um notkun FKA á AZAZO CoreData og öðrum hugbúnaðarlausnum AZAZO. Samningurinn var undirritaður rafrænt með AZAZO Sign.
Hrafnhildur Hafsteinsdóttir, framkvæmdastjóri FKA, segir samninginn „ nýtast gríðarlega vel í utanumhaldi starfs og vera liður í innleiðingu góðra stjórnarhátta. Kerfið verður innleitt í stjórn, deildir, ráð og nefndir. Kerfið auðveldar utanumhald funda, einfaldar samskipti og lykilinn er að þessi vinna verður varðveitt óháð mannabreytingum. Þetta verður bylting í eflingu starfs FKA fyrir framtíðina.“

Lausn við þekkingartapi fyrirtækja og félagasamtaka

„FKA mun geta haldið betur utan um þekkingu og reynslu sjálfboðaliða félagsins þrátt fyrir mannaskipti og breytingar. Við ráðgjöf okkar innan fyrirtækja og stofnanna hefur aðgengi að gögnum og tap á þekkingu með brotthvarfi starfsmanna verið nefndar sem stærstu áskoranirnar í daglegum rekstri. Við teljum að AZAZO CoreData sé lausn á þessum atriðum“ segir Brynja Guðmundsdóttir forstjóri AZAZO. „Með betri stjórn upplýsinga og gagnsærri starfsemi verður rekstur FKA skilvirkari og betri. Vinnuumhverfi starfsmanna og sjálfboðaliða mun einnig batna til muna“, segir Brynja.
Samningurinn kveður á um notkun FKA á hugbúnaði frá AZAZO til að halda utan um og varðveita öll gögn félagsins, skipulagningu viðburða og utanumhald funda hjá stjórn, deildum, nefndum og ráðum FKA.

Um FKA

FKA er félag fyrir konur sem eru stjórnendur og leiðtogar í íslensku atvinnulífi. Félag kvenna í atvinnulífinu (FKA) er öflugt tengslanet athafnakvenna úr öllum greinum atvinnulífsins. FKA er leiðandi hreyfiafl sem eflir fjölbreytileika atvinnulífsins. FKA styður kvenleiðtoga í að sækja fram og sameina þær til aukins sýnileika og þátttöku. FKA vinnur með aðilum á vinnumarkaði, fyrirtækjum, félagasamtökum og hinu opinbera að því að efla og benda á þátt kvenna í stjórnum eða stjórnunarstöðum í atvinnulífinu. Félagið stendur fyrir viðburðum, fræðslu, veitir ráðgjöf og knýr fram breytingar á lögum og venjum til að gæta jafnvægis og fjölbreytileika innan atvinnulífsins. Í félaginu eru um 1000 félagskonur og í stjórn, nefndum, deildum og ráðum starfa hátt í 100 konur. Félagið var stofnað árið 1999.

Um AZAZO

AZAZO er íslenskt hugbúnaðar- og þekkingarfyrirtæki sem sérhæfir sig í stjórnun og varðveislu upplýsinga og gagna. Fyrirtækið hefur þróað upplýsinga- og verkefnastjórnunarkerfið AZAZO CoreData sem er notað af mörgum af stærstu fyrirtækjum og stofnunum á Íslandi. AZAZO býður einnig upp á sjálfstæðar lausnir eins og AZAZO Sign, rafrænar undirskriftir og AZAZO BoardMeetings, sérstaka vefgátt fyrir starfsemi stjórna fyrirtækja auk annarra sértækra lausna. Ráðgjafasvið AZAZO aðstoðar við hugbúnaðarinnleiðingu og veitir ráðgjöf við hagræðingu og skilvirkni í rekstri.
Vörslusetur fyrirtækisins, Gagnavarslan, sérhæfir sig í meðhöndlun og varðveislu gagna í sérhæfðu húsnæði auk skönnunar og prentunar.
Hjá AZAZO starfa um 50 manns í sex löndum. Forstjóri er Brynja Guðmundsdóttir, hún er jafnframt stofnandi fyrirtækisins.